Finz https://www.finz.nl grip • focus • groeiMon, 19 Apr 2021 10:19:09 +0000nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.3https://www.finz.nl/wp-content/uploads/2018/06/FINZ_favicon-1.pngFinz https://www.finz.nl 32324 Tips van succesvol ondernemen met duidelijke Focus! https://www.finz.nl/4-tips-van-succesvol-ondernemen-met-duidelijke-focus/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=4-tips-van-succesvol-ondernemen-met-duidelijke-focus Mon, 19 Apr 2021 10:19:09 +0000http://www.finz.nl/?p=4108

Kent u de elevator pitch? Als u in de lift staat met een mogelijke opdrachtgever, moet u binnen een halve minuut kunnen vertellen waar het echt om gaat in uw bedrijf. Schrap wat voor uzelf belangrijk is. (ja!!) Vertel alleen wat voor de klánt belangrijk is. Uw nieuwe machines zijn onbelangrijk. Vertel dat u topkwaliteit levert. Uw volle portefeuille is onbelangrijk. Vertel dat u de ervaring hebt die uw klant nodig heeft. Uw brede klantenkring is onbelangrijk. Vertel dat u flexibel bent om de vraag van déze klant te beantwoorden. Pas als de klant bewijzen eist, geeft u die.

Tip 1 Zwijg over wat u doet, vertel alleen wat het uw klant oplevert.

Gefocust besturen

Focussen doe je ook bij het besturen van een bedrijf. Ik schreef dat in het vorige blog. Net als in een cockpit kunnen we naar heel veel metertjes kijken. Maar als het er echt om gaat, zijn er maar een paar belangrijk. In de luchtvaart gebruiken we daarvoor de uitdrukking: ‘AVIATE – NAVIGATE – COMMUNICATE’. Eerst vliegen, dan navigeren, en dan pas gaan babbelen met relaties. Zorg dat u vliegt, weet dan waar u naartoe vliegt (slechts één doel, toch?), en praat dan alleen daarover. Mijn ervaring is dat veel ondernemers (waaronder ondergetekende) veel dingen interessant vinden, veel kansen zien, veel dingen kunnen en veel verdwalen.

Tip 2 Kies of verlies!

Gefocust ondernemen

De beroemde adviseur Covey zei het al: ”Beslis wat je hoogste prioriteit is en heb de moed – vriendelijk, glimlachend, zonder je te verontschuldigen – om nee te zeggen tegen alle andere dingen. Dat doe je omdat er een ‘bigger yes burning inside’ is.”

Wat moet over blijven? Bekijk de cijfers uit SnelStart om te zien waar uw winst echt vandaan komt en waar die naartoe gaat. Vertel een goede vriend wat u allemaal wel niet doet en vraag hem bij welke activiteit uw ogen echt glimmen. Pak een boek als Business Model You. Verplicht uzelf om minstens een kwart van uw huidige activiteiten te stoppen. Dat lijkt ondenkbaar, maar wat als u griep, hoofdpijn of een maagzweer krijgt? Kies de vervelendste, minst inspirerende, minst rendabele zaken en schrap.

Tip 3 Kies de vervelendste, minst inspirerende, minst rendabele zaken en schrap! 

Van ZZP naar ZSP

Zoek partners die dingen beter kunnen. In de nieuwe economie komen steeds meer ‘losse’ samenwerkingsverbanden voor. Tussen de rol van eenzame ZZP-er en ingesneeuwde PZZ-er (personeelslid zonder zelfstandigheid) zit de rol van ZSP-er: zelfstandig samenwerkende professional. Vorm een gilde waarin mensen in hetzelfde speelveld spelen, maar met verschillende accenten. Dat werkt. Als ze een grote opdrachtgever vinden, zeggen ze niet dat ze alles wel kúnnen, maar dat ze voor alles wel iemand kénnen. Ken uw grens, en weet wie er net over grens woont en met u mee wil doen.

Tip 4 Focus op wat u belangrijk vindt en werk samen op andere aanpalende gebieden.

Aan de bal…

Zoals u merkt geef ik vaak een rijtje met tips. Vanwege de vakantie dit keer iets extra’s. Iets ludieks. Voor op de camping, of waar u ook ronddwaalt met uw geliefden (of met vakgenoten). Komt ie…

Pak een bal en vorm met elkaar een kring! Stel elkaar de vraag: Wat vind jij belangrijk? Start de tijd, pak de bal, beantwoord de vraag en gooi naar een willekeurige ander. Zorg dat iedereen aan de beurt is geweest en bekijk dan de verstreken tijd. Volgende ronde, nu twee keer zo snel. Ga zo een paar keer door. Uiteindelijk moet u uw antwoord wel terugbrengen tot één zin of één woord. Focus!

 

(Startende) Ondernemer?
Neem uw boekhouding serieus. Dit is belangrijk om inzicht te krijgen in de financiële situatie van uw bedrijf en om verantwoording af te kunnen leggen aan bijvoorbeeld de Belastingdienst. Boekhouden hoeft niet tijdrovend of moeilijk te zijn.

]]>
Hoe krijg je meer grip op de groei van je onderneming? https://www.finz.nl/hoekrijgjemeergripopdegroeivanjeonderneming/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hoekrijgjemeergripopdegroeivanjeonderneming Mon, 12 Apr 2021 09:50:48 +0000http://www.finz.nl/?p=4096

In de ondernemer zelf liggen de potentiële valkuilen voor de ontwikkeling van je onderneming. Inzicht in je persoonlijke sterke en zwakke kanten als ondernemer is van levensbelang voor de groei van je bedrijf. Herken en accepteer je zwakke punten en voorkom een neergaande beweging van je bedrijf. Pas dan kan je een succesvolle strategie uitstippelen die jouw eigen zwakke punten aanvult of compenseert.

Waarom je het verband moet begrijpen tussen de ondernemingscyclus, de rollen van de ondernemer en de structuur van de hersenen, als je wil groeien.

De ondernemingscyclus

De levenscyclus van een bedrijf kent globaal vier fases van ontwikkeling:

 1. geen groei,
 2. lichte groei,
 3. sterke groei
 4. afnemende groei.

Elke fase kan vaker worden doorlopen. Na een fase van afnemende groei kan een fase van lichte groei aanbreken, gevolgd door een fase van sterke groei. Zodoende spreekt men van een cyclus. Die ziet eruit als een S-curve zoals in onderstaande figuur. Zowel op- als neergaande bewegingen zijn mogelijk.


Figuur: ondernemingscyclus

De ondernemersdenkstijl in het proces van ondernemen

Het model van denkstijlen en de ondernemingscyclus zijn heel goed met elkaar te verenigen. Samen geven ze een duidelijk inzicht in de verschillende rollen die voor een ondernemer noodzakelijk zijn in de verschillende fases die het bedrijf doorloopt. Met andere woorden: in elke fase van de onderneming moet de ondernemer een andere rol vervullen. De vier stadia komen zowel voor als na de start van het bedrijf naar voren.

Na de start: van opstart tot conflict

Vroege fase

Tijdens de startfase is er nog geen groei. Deze fase wordt vooral gekenmerkt door chaos. De meeste aandacht gaat uit naar het opbouwen en inrichten van het bedrijf. Veel praktische zaken moeten nog worden geregeld. Van groei is vaak nog geen sprake en met het werven van klanten moet meestal nog worden begonnen. De jonge onderneming is een nieuwe vreemde in de omgeving en de ondernemer moet vooral pionieren om de eigen zaak op gang te krijgen.

De pionier is van belang. Hij is onafhankelijk en neemt risico. Hij is vaak overtuigd van zijn eigen ideeën en heeft doorzettingsvermogen. De eerste groei tekent zich af zodra de vraag naar producten of diensten stijgt. Die groei hoeft niet een logische gevolg te zijn van de inzet van de ondernemer. Vaak ontstaat groei toevallig en soms wordt de ondernemer zelfs toevallig overrompeld door een grote opdracht of bestelling. Dit kan betekenen dat de eerste medewerker(s) moeten worden aangetrokken. Het bedrijf leunt in deze fase nog heel sterk op de persoonlijke inzet van de ondernemer.

Expansiefase

Het bedrijf komt in harmonie met de omgeving als de eerste omzetten zijn geboekt en het product of dienst lijkt aan te slaan. Het bedrijf vindt duidelijk aansluiting bij de markt en er ontstaat (sterke) groei. Dan wordt het belangrijk de verkoopinspanningen te versterken en wordt de rol van de verkoper dus essentieel. Hij past zich makkelijk aan, is marktgericht en heeft het vermogen anderen te overtuigen.

Volwassen fase

Naarmate de organisatie groeit, stijgt de behoefte om die groei beheersbaar te houden. De bedrijfsvoering wordt complexer en het overzicht dreigt verloren te gaan. Er ontstaat vanuit de organisatie steeds meer behoefte aan duidelijke regels en een heldere structuur. Taken en bevoegdheden moeten worden gedelegeerd.

De manager is gericht op orde binnen de organisatie, waardoor het mogelijk is om de winst te maximaliseren en op het sturen van bedrijfsprocessen. Hij plant, organiseert en bezit leidinggevende capaciteiten. Het bedrijf wordt minder afhankelijk van enkel de ondernemer zelf.

Conflictfase

Maar een strak ingerichte organisatie past zich minder makkelijk aan. De groei neemt soms plotseling af. Dit kan externe oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door de komst van een concurrent. Of door een wijziging in de vraag van de klant. Of door de plotse opkomst van een gelijkaardig, maar nieuw product. Als ondernemer moet je op zulke conflictfasen snel een antwoord vinden, dus je hebt een objectief en analytisch beeld nodig van de verslechterde situatie. Via het vijfkrachtenmodel van Porter kan een onderneming bijvoorbeeld meer zicht krijgen op de bedreigingen in haar huidige markt. Verschillende bedrijfsfactoren moeten kritisch worden bekeken.

Maar is er effectief een externe oorzaak of heeft het bedrijf een ander type sturing nodig in de levenscyclus waarin het zich bevindt? Functioneert de ondernemer zelf optimaal hierin? Als de groei afneemt en je doet er niets aan, kan dat in ieder geval uitmonden in de beëindiging van het bedrijf.

De overgang van de ene naar een andere fase gebeurt doordat de bestaande bedrijfsstructuur een verdere groei niet meer aankan. De overgangen zijn moeilijk aanwijsbaar. Voor de ondernemer zijn ze wel voelbaar. In ieder geval gaat dit steeds gepaard met belangrijke bedrijfs- en persoonlijke keuzes van de ondernemer zelf.

Bron: Kelly Esseldeurs | www.bizzit.tax

]]>
11 Secrets for Growing Your Business Quickly https://www.finz.nl/11-secrets-for-growing-your-business-quickly/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=11-secrets-for-growing-your-business-quickly Fri, 26 Feb 2021 15:50:02 +0000http://www.finz.nl/?p=4001

There’s no surefire formula for instant success, but you can boost your business’s growth with these tips from startup founders.

New business owners have numerous goals when they’re starting out, including rapid growth and recognition for their fledgling venture. But overnight success isn’t often the standard: There’s no specific “special sauce” to add to the recipe for instant results, and nothing is guaranteed.

However, there are ways to reach growth milestones that can catapult a business to success. We asked small business leaders to share their tips for accelerating growth.

Hire the right people

Before you can even think about your company’s growth trajectory, you need to ensure that you have a solid staff that can help you achieve it.

“With a small business looking to grow, it’s important to have the right players at the table,” said April Davis, founder of online dating service Cupid’s Cronies. “They need to be people who aren’t afraid to roll up their sleeves. The words ‘That’s not my job,’ do not exist in their vocabulary. They have to be dedicated to the mission.”

“Hiring the absolute best people you can is a surefire way to ensure fast growth,” added Christian Lanng, CEO and chairman of business software provider Tradeshift. “It’s all about having the right team.”

Focus on established revenue sources

Rather than trying to acquire new customers, direct your attention to the core customers you already have, said Bill Reilly, a Wisconsin-based auto repair entrepreneur. You can do this by implementing a referral or customer loyalty program, or trying out marketing strategies based on previous purchase behaviors to encourage repeat business, he said.

This focus on your established market is especially important if you’re trying to get funding.

“In the past, we would highlight our business goal to become a franchise, which didn’t resonate with banks,” Reilly said. “We learned to emphasize that there is a large market for what we do. This would pique a banker’s interest because he or she cares about the return on investment more than your business aspirations.”

Reduce your risks

Risk is an inevitable part of starting and growing a business. It’s impossible to control everything, but there are plenty of ways to limit internal and external threats to your company and its growth. One important resource to help you accomplish this is your business insurance provider.

“Small businesses need to manage their growth to avert disruptions that can bring business to a grinding halt,” said Mike DeHetre, vice president of product development at Travelers. For example, “the theft of employee data, customer records and product designs can destroy a small business, generating significant costs and eroding customer confidence and loyalty,” he said. “Not every business owner’s policy covers data breaches or other cyber losses. Small businesses should be prepared by seeking insurance products that help them recover, including those that cover the cost of remediation and lawsuits.”

As small businesses grow, they may add space or equipment, create new products or services, or increase their operating and distribution footprint, so DeHetre advised periodically reviewing your policy to ensure you have the right coverage.

“It’s easy to forget this step amid rapid expansion, but you don’t want to find out that you’ve outgrown your coverage just when you need it the most,” DeHetre said.

Be adaptable

One trait that successful startups often have in common is the ability to switch directions quickly in response to changes in the market. Lanng noted that an agile approach to development, both in terms of your product and your company, will help you grow more quickly.

“By allowing yourself to adapt and change quickly, you’re able to test different approaches to business and find out what works best,” Lanng told Business News Daily. “It allows you to fail, pick yourself back up and keep going.”

Chris Cornell, founder and CEO of Manhead Merchandise, said his company has found adaptability to be key in expanding its client base beyond the music industry.

“Look to current pop culture trends for an opportunity to become part of the movement, when it makes sense,” Cornell said. “In an era of internet-fame, we looked to expand our horizons beyond the music industry. We partnered with ‘The King of Pop Culture’ and insta-famous pup, Doug the Pug to release his new gear. Recognizing the reach and popularity of Doug, we were able to take his merchandise to the next level, extending our business model beyond bands.”

Focus on your customer experience

Customers’ perceptions of your business can really make or break a business. Deliver quality experiences and products, and they’ll quickly sing your praises on social media; mess it up, and they’ll tell the world even faster. Fast growth depends on making your current and potential customers happy with their experience, DeHetre said.

“Compared with large companies, small businesses are nimble, and often better able to see, anticipate and respond to their customers’ needs,” DeHetre said. “The most successful small businesses exploit this advantage, by bringing new and innovative products and services to market more quickly and developing and nurturing long-term customer relationships.”

Dennis Tanjeloff, president and CEO of Astro Gallery of Gems, agreed. He said listening to your customers and giving them what they want is of utmost importance.

“Diversify your offerings so you can best cater to the customers’ changing tastes,” Tanjeloff said. “Remember, you are here to serve the customer — it’s why you are open for business.”

Cornell noted that engaging with your audience is crucial, but personalizing the experience can boost and strengthen that relationship.

“At Manhead, we come up with unique creative designs, customized storefronts and pop-up shops personalized for each band [we work with] to help them engage with fans in a new way,” Cornell said.

Invest in yourself

In the early stages of your business, you’ll likely see a very lean profit margin (or no profit at all), so any money you do make should go directly toward helping you grow.

“A startup’s ability to invest in itself [helps] accelerate growth,” Lanng said. “In those early years, it’s critical to make sure that you’re redirecting any revenues back into the company. It’s vital to invest early and heavily in order to grow quickly.”

[See also: CRM for solopreneurs]

Always think ahead

While agility is an important quality for a startup, you can’t fly by the seat of your pants when you’re running a business. Planning your next step, even if that means anticipating all possible scenarios, is the best way to stay grounded and secure as your business evolves.

“Set the foundation in place, water it and watch it grow,” Davis said. “If you do the foundational work, when you experience growth, it won’t be that difficult to adjust, since the hard part is already done.”

Boost customer service

According to Small Business Trends, another great method of growing your business quickly is by focusing on providing superior customer service. When you exceed customers’ expectations, they are likely to tell their friends, family and followers about your business. Further, when you go out of your way, such as offering discounts if a customer has a poor experience or following up to ensure a client was satisfied with your product or service, you establish a reputation for having great customer service.

Focus on social media

Another method to grow your business is to create profiles on all of the major social media platforms (Instagram, Facebook, Twitter, etc.). Creating a profile allows you to better market your and interact with far more potential customers. Too, when your business has an account (and is updated regularly on each site) on the major platforms, consumers can find your business more easily, and they are likely to share your business with their friends.

Attend networking events

Attending networking events allows you to connect with like minds, many of which have unique perspectives and insights that you wouldn’t find elsewhere that can help you grow your business. The connections and relationships that come from attending networking events can be beneficial for years to come.

Work on corporate social responsibility

Consumers want to buy from businesses that are passionate about causes that help make the world a better place. Whether you choose to donate to cancer research or support a nonprofit providing solutions to homelessness, look for ways to provide a meaningful contribution to the causes you support and share that with your customers.

Bron: Shannon Gausepohl , 27-10-2020 | www.businessnewsdaily.com

]]>
Hoe houd je grip op het ondernemen (deel 2) https://www.finz.nl/hoe-houd-je-grip-op-het-ondernemen-deel-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hoe-houd-je-grip-op-het-ondernemen-deel-2 Fri, 26 Feb 2021 15:41:24 +0000http://www.finz.nl/?p=3986

Hoe houd je grip op het ondernemen (deel 2)

Veel bedrijven overleven de eerste 5 jaren niet. De redenen waarom ze failliet gaan of stoppen zijn divers. Een tweetal valkuilen komen echter angstvallig vaak voor: slecht management en geen visie! Ofwel niet weten waar je naar toe wilt en hoe je zaken gedaan kunt krijgen. Belangrijk hierin is om grip te houden op het ondernemen. Maar hoe houd je grip op het ondernemen?

Intro

Zelfstandig, onafhankelijk en het doen van leuk werk zijn veel gehoorde motieven waarom men kiest voor het ondernemerschap. Al gauw kunnen deze motieven onder druk komen te staan. Het ondernemen brengt complexiteit met zich mee dat, naarmate een bedrijf verder groeit, alleen maar zal toenemen. Grip houden op het ondernemen is daarom erg belangrijk In het eerste deel van mijn blog hebben we hier reeds uitvoerig bij stil gestaan. Veel ondernemers verliezen de grip en de focus en hierdoor worden beslissingen ad hoc of helemaal niet genomen.

Focus en grip

Maar hoe creëren we een onderneming waarbij grip en focus de boventoon gaan voeren? Hoe kun je ervoor zorgen dat je als ondernemer in ‘control’ blijft? Hiervoor gaan we even weer terug naar mijn praktijkvoorbeeld.

“Ik ben voor mijzelf begonnen omdat ik de overtuiging had dat ik het beter kon dan mijn baas. De manier hoe ik met mijn klanten omging en het niveau wat ik altijd nastreefde stond in schril contrast met hetgeen mijn werkgever voor ogen had. Toch waren de klanten erg tevreden omdat ze zaken met mij deden. Nu ik eigen baas ben merk ik dat mijn personeel niet het niveau aantikt wat ik wil. Mijn dagelijkse bezigheden bestaan voornamelijk uit brandjes blussen; planning, bijsturen van personeel en afhandelen van klachten. Dit was niet wat ik voor ogen had toen ik ondernemer werd.”

Toegegeven, als ondernemer moet je een duizendpoot zijn en het aansturen van personeel hoort daar nu eenmaal bij. Het kan echter een stuk eenvoudiger wanneer je grip en focus aanbrengt in je dagelijkse bezigheden. Allicht heel zwart wit, maar het niet aannemen van personeel en echt kiezen voor een zelfstandig ondernemerschap is ook een focus!

Een goede bedrijfsvoering

Maar even terug naar de kern van het verhaal. Hoe creëren we nu een onderneming waarbij constante focus aanwezig is en grip op de situatie blijft bestaan, ook bij groei? Zelfs bij groei! Door een goede bedrijfsvoering! In de kern bestaat een goede bedrijfsvoering uit een strategie dat werkt en een administratie dat ondersteunt.

Strategie

Bij het bepalen van de juiste strategie beperk ik mij in deze blog alleen maar tot de kern. Belangrijk hierbij is dat er een stip op de horizon is. Weten waar je naartoe wilt en hoe je daar het beste kunt komen. Deze stip moet gebaseerd zijn op iets wat je heel goed kunt, wat je ontzettend leuk vindt om te doen en wat ook nog eens toegevoegde waarde heeft voor de door jou uitgekozen klanten. Geld verdienen blijft natuurlijk belangrijk.

Bij een goed gekozen strategie weet je ook welke relaties je om je heen moet verzamelen. en nog belangrijker, met wie je een relatie wilt opbouwen. Ze moeten namelijk passen bij hetgeen jij wilt.
Bij het bepalen van een strategie denkt men al gauw aan de lange termijn. Korte en middellange termijn zijn echter minsten zo belangrijk. Ze houden je op koers en, mits gevoed door de juiste informatie, geven aan wanneer bijsturing noodzakelijk is. Belangrijke bronnen hierbij zijn je werknemers en je klanten. De strategie moet in je dagelijkse DNA zitten. En niet alleen bij jou als ondernemer, maar bij iedereen die je om je heen verzamelt.

De boekhouding

Eén van de belangrijkste verantwoordelijkheden van ondernemers is het voorspellen van de toekomst. Het is de fundering van je strategie! Om dit op een juiste manier te kunnen doen, heb je realtime gegevens nodig. De boekhouding speelt hierin een cruciale rol. Om de juiste koers te kunnen bepalen, moet de boekhouding jou voorzien van de nodige gegevens. Op die manier kun je makkelijker trends analyseren en hierop anticiperen. Welke klanten zijn het waard om in te investeren? Reeds genomen beslissingen kun je beter screenen. Wordt de verwachte Return on Investment daadwerkelijk waargemaakt? Daarnaast is het inzetten van relevante KPI’s een stuk eenvoudiger geworden. Met dit laatste kun je bijvoorbeeld je personeel ter verantwoording roepen.

Wat hield de ondernemer ook alweer wakker?

Een consistente strategie in combinatie met de juiste administratie zorgt voor focus en grip. Laten we de dilema’s uit deel 1 er eens bij halen:

Focus op bestaande of nieuwe klanten: werknemers die passen bij jouw strategie en die worden beoordeeld door een juiste sturingsmechanisme zullen prima in staat zijn om zich bezig te houden met de bestaande portefeuille. Als ondernemer kun jij je focus verleggen naar eventuele nieuwe klanten.

Moet ik wel of niet actie ondernemen met betrekking tot mijn personeel: middels het kiezen van de juiste KPI’s kunnen werknemers makkelijker ter verantwoording worden geroepen. Het aannemen van nieuw personeel wordt ook vereenvoudigd. Ze moeten passen binnen jouw strategische DNA.

Houden aan een visie of leef met de dag: het blussen van interne brandjes zullen aanzienlijk minder worden. De verwachtingen zijn duidelijk en op tijd bijsturing is mogelijk.

Tijd vrij maken of alleen als ik tijd over heb: het bedrijf werkt uit zichzelf en voor zichzelf. Het maken van een planning wordt een stuk eenvoudiger omdat iedereen weet wat er van hem verwacht wordt.

Wel of niet investeren: Past het binnen je strategie? En ziet de Return on Investment er goed uit? En is je cashpositie op orde, ook met de nieuwe investering? Dan is het de overweging waard!

Mocht je nog steeds wakker liggen? Neem dan gerust contact met ons op. En anders “slaap lekker!”

Bron: www.rikst.nl | 15-12-2019

]]>
Bereid je voor op deze 4 veranderingen die in 2021 naar de zakenwereld komen. https://www.finz.nl/bereid-je-voor-op-deze-4-veranderingen-die-in-2021-naar-de-zakenwereld-komen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bereid-je-voor-op-deze-4-veranderingen-die-in-2021-naar-de-zakenwereld-komen https://www.finz.nl/bereid-je-voor-op-deze-4-veranderingen-die-in-2021-naar-de-zakenwereld-komen/#respondFri, 22 Jan 2021 13:58:11 +0000http://www.finz.nl/?p=3739

nce the shutdown that resulted from the Covid-19 pandemic, we have experienced a rapid rate of change, and we have, in turn, rapidly adapted. In fact, we saw 15 years of behavior change in 30 days.

This remarkable ability to adapt and pivot has helped both leaders and their businesses evolve and thus survive. We know the rate of change is not going to slow. Going forward, small and midsize businesses will need to anticipate, as much as possible, the challenges that lie ahead. Our most recent report shares four critical areas of continued transformation that small and midsize business (SMB) leaders will harness for growth in 2021.

 

1. Work from home is here to stay

The genie is out of the bottle on working from home. Previous questions around whether working from home can be productive, efficient, and successful have now been answered. Working from home is here to stay.

While there are tremendous benefits to having your workforce engaged at home, it can be difficult to maintain a strong culture when everyone is completely remote. Innovation and creativity tend to happen more successfully when people come together in person. Onboarding and training can also be more effective when happening face-to-face. Many CEOs will adopt a hybrid model of working, meeting employees’ needs and desires to work from home while balancing the benefits of having people come together. In our October Vistage CEO Confidence Index survey, nearly two-thirds (63 percent) of CEOs who implemented remote working during the pandemic have plans in place for employees to return to the workplace in some form. Of those, 29 percent said their plans included a voluntary return with the option to continue remote working. Another 29 percent indicated their plans included a phased approach to limit capacity, while 24 percent reported that specific job functions were required to return to the workplace while others remained remote. Companies will continue to test the waters and try different scenarios as they grapple with designing the right hybrid model for how to work now.

2. Physical office spaces will be reimagined

The work-from-home reality plus telebusiness have dramatically changed office workspace requirements. Our research reveals that organizations are aggressively reimaging and reconfiguring their workplace to create a sense of physical safety that workers now require. Sixty percent of SMB leaders who responded to our Q2 Vistage CEO Confidence Index survey agreed that their company had a strong or robust return to work plan, and 68 percent felt confident their employees would feel safe returning to work. CEOs are factoring in economics, employee needs and expectations, real estate, commute times, and costs to prepare their spaces — and workers — for return.

3. Major reductions in business travel will remain

I don’t think we will see a return to pre-pandemic levels of business travel, because we’ve proved that it’s not necessary. As business people have learned to connect and communicate digitally, they have also realized that digital communications are effective. However, some form of in-person meetings and gatherings will remain important. In fact, according to our Q3 2020 Vistage CEO Confidence Index survey, one of the biggest challenges facing business leaders now is the ability to connect to customers and prospects. Face-to-face interaction can be essential — especially at critical times in the sales cycle or in the relationship-building process. Business leaders are reconsidering how often they schedule face-to-face meetings and when they can effectively leverage technology for customer interactions.

4. The “digital transformation” will continue to accelerate

Technology has allowed much of our lives and many of our businesses to continue in ways that would not have been possible 15 years ago. The internet infrastructure of 2005 could not have handled the bandwidth demands of 2020. Our rapid adoption of technology will continue to energize digital transformation efforts. “Digital transformation” is no longer a buzzword. Those organizations that had already moved further down the digital transformation path were less disrupted and were more easily and quickly able to adapt. Leaders who were early adopters of technology are now doubling down on transformation efforts that will allow them to further improve productivity and performance and ensure they have the tool set for whatever lies ahead.

The road to recovery

For small and midsize businesses, the opportunities in 2021 will be realized if leaders are prepared for continued change and challenges. We are on a long, protracted road to recovery, marked by a series of plateaus. It might take years to get back to where we were before the pandemic. There are bound to be new and different daunting challenges ahead. But, over the past few months, leaders have learned to adapt, survive, and even thrive in the face of unprecedented change.

]]>
https://www.finz.nl/bereid-je-voor-op-deze-4-veranderingen-die-in-2021-naar-de-zakenwereld-komen/feed/0
5 tips for building a successful business strategy in 2021 https://www.finz.nl/5-tips-for-building-a-successful-business-strategy-in-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=5-tips-for-building-a-successful-business-strategy-in-2021 https://www.finz.nl/5-tips-for-building-a-successful-business-strategy-in-2021/#respondFri, 22 Jan 2021 13:49:22 +0000http://www.finz.nl/?p=3734

#1 Focus on what you CAN do

If your business has had to close or restrict its activities due to COVID-19, then we urge you to think about what you can do instead. Many companies have had to adapt to a changing and unpredictable environment; restaurants have had to turn to deliveries, bricks and mortar stores have transitioned to eCommerce. Consider how you could leverage digital to enhance your offering and make it more available, or how you can adapt your product or service to meet a different market. 

 • Can you take your business online? 
 • Can you adapt your business to work inside the current restrictions, even if that means (dare we say it) pivoting your offering?
 • If you can’t adapt your business now, what can you do to boost your chances of success when things start to return to normal? 
 • Can you think of new ways to build loyalty and encourage repeat business with your existing customers? 
 • Is there a new market you could target with the above if your current market isn’t as susceptible to your new ideas?

In 2020, we helped one of our clients achieve precisely this. DLT Media offer magazine subscriptions to a wide range of clients. At the start of 2020, their business was B2B-focused and was impacted by COVID, so they needed to look for new ways to generate revenue. Over the course of the year, we supported them as they launched a B2C digital magazine subscription service, My Magazine Box. And then later in the year their new and improved, fully-digital B2B offering, Digi-Mags – two great examples of how a business can use digital to adapt to challenging and changing trading conditions.

#2 Reflect on what worked and what didn’t in 2020

In one way or another, 2020 will probably have thrown some challenges your way when it comes to your business. Take some time to reflect on what hurdles you and your team faced, how you overcame them, what you could have done differently and what internal weaknesses you identified as a result. These insights will help you better prepare for your approach to 2021, which we talk more about in point three. 

It’s also important to remember to celebrate your achievements in 2020. Use these to motivate and inspire your team for the next 12 months – a positive outlook is the first step to success for your team. 

#3 Don’t forget risk and contingency planning

When pulling together your strategy for the upcoming year, you’re going to need to take a step back from 2020. Analyse what you did well and what you didn’t (see point two) before doing your own internal and external research to determine your strengths, weaknesses, opportunities and threats. 

Once you’ve evaluated each of these areas, you can use your data to decide which opportunities you’re going to go after or which weaknesses you need to mitigate to achieve your objectives for the year. It’s also important to remember this stage is never set in stone, as 2021 may throw a curveball or two your way, so don’t forget to be agile and be prepared to keep revisiting your plans. 

Once you’ve chosen your strategy for 2021, don’t forget to think about the risks and contingency planning stage. This is where you consider all the factors that could threaten your strategy’s success and potential ways of overcoming them. This is a crucial stage because it enables you to see where things might go wrong and ensure you’re tracking the right areas. It also gives you clarity when risks do arise, instead of making rash decisions that could lead to long-term failings. 

#4 Educate your customers

Content marketing plays a vital role in a customer’s purchasing journey, and we’ve been preaching for some time that if you’ve not already transitioned to this inbound marketing approach, then you should. 

In 2021, content is even more vital as you replace face-to-face communications with valuable content to assist with purchasing decisions. Consumers don’t want to be sold to, they want to educate themselves; with most potential customers being 70-80% of the way through the purchasing process before they make an enquiry. This means that content plays a huge role in the build-up to potential customers getting in contact with you and the decisions they’re making, with blogs, eBooks, videos, whitepapers, and user-generated content leveraged to strengthen and support their decisions. 

You must consider how you can produce and publish useful, relevant content that will sell your offering to your customers while providing them with the trust signals they need to fuel consumer confidence and encourage them to inquire or make a purchase.

#5 Marketing doesn’t have to cost a fortune

At the start of 2020, we released a blog which listed some free and almost free ways to market your business. We thought now would be a good time to revisit these methods and incentivise the idea that marketing doesn’t have to cost a fortune. We’ve also listed a few other things you can do to get some additional exposure for your business that doesn’t have to break the bank:

 1. Create a Google My Business profile
 2. Build or commission a new website
 3. Research and prioritise social platforms that your audience use
 4. Join and/or create online communities to educate and spread awareness
 5. Attend, host and sponsor online events
 6. Create content (blogs, videos, eBooks etc.) 
 7. Collect testimonials from clients
 8. Segment your audience and send regular, relevant email blasts
 9. Implement SEO best practice to boost your search engine rankings
 10. Consider investing in PPC to support your SEO strategy
 11. Create an internal marketing strategy to achieve buy-in from your team and boost motivation

The biggest thing to keep in mind is that this year will be different from last year. Try not to let 2020 bring you down. Instead, use your experiences to increase productivity in 2021 and drive your team into a more successful year. 

]]>
https://www.finz.nl/5-tips-for-building-a-successful-business-strategy-in-2021/feed/0
Deze 9 goede voornemens moet iedere ondernemer hebben https://www.finz.nl/9goedevoornemens/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=9goedevoornemens https://www.finz.nl/9goedevoornemens/#respondFri, 22 Jan 2021 13:43:57 +0000http://www.finz.nl/?p=3729
Meer hardlopen en minder drinken: die voornemens kennen we allemaal. Voor ondernemers zijn er veel betere plannen die het nieuwe jaar een vliegende start kunnen geven. Met deze negen begin jij goed aan 2021.

1. Begrijp je financiën

Dat je bedrijf een account of een hele afdeling cijferaars in dienst heeft is geen excuus om zelf niet door de getallen wirwar heen te gaan. Met grip op je balans wordt het makkelijker om de financiële gezondheid van jouw bedrijf in te schatten en onnodige uitgaven terug te dringen.

2. Word een betere leider

Een effectieve leider zijn is één van de grote uitdagingen van alle ondernemers. Zorg dat je altijd zicht houdt op je doelen terwijl je taken delegeert, het moraal hoog houdt en een creative omgeving creëert voor je medewerkers. Begin met de bekende stap: werk áán in plaats van ín je bedrijf.

3. Besteed meer tijd aan sociale netwerken

Een nieuw jaar, een nieuwe kans om de zichtbaarheid van je merk te vergroten. Gebruik Facebook, Twitter en LinkedIn om contact met klanten te hebben, je merk te positioneren en contact te leggen met inspirerende leiders in je branche.

4. Werk minder

Natuurlijk zijn er een aantal ondernemers die lachend 80 uur in de week werken, maar voor de meeste is het ietswat onverstandig. Iedere wakkere minuut aan het werk zijn is de snelste weg naar een burn-out. Ook vergeet je sneller het uiteindelijke doel van je onderneming omdat je doorlopend bezig bent met de dagelijkse brandjes te blussen. Dus neem eens een lang weekend vrij of ga op vakantie. Breng tijd door met je vrienden en familie en zeker zo belangrijk: breng tijd door met jezelf.

5. Houd het nieuws bij

Niet alleen de nieuwste snufjes in je werkgebied zijn belangrijk om bij te houden, ook de grotere ontwikkelingen zijn van belang. Een gesprek beginnen met een – mogelijke – klant of relatie begint makkelijker met wat small talk. Weet je niet waar je moet beginnen? Schrijf je bijvoorbeeld voor de Sprout nieuwsbrief! Of zoals de reclamemakers van een schoonmaakmiddel ooit zeiden: ‘Wij van Wc-eend…”.

6. Neem slimmer aan

De beste mensen in je team hebben is cruciaal voor het succes van je bedrijf. Maar sollicitatiegesprekken voeren en daaruit de juiste mensen halen is geen makkie. Besteed dit jaar tijd aan je sollicitatievaardigheden of schakel hulp in bij de gesprekken.

7. Toon meer empathie

Empathie is het begrijpen van en delen in iemand anders ervaringen en gevoelens. Een ondernemer die zich heel empathisch opstelt klanten, medewerkers en aandeelhouders heeft een grote voorsprong. Je begrijpt wat voor hun belangrijk is en zij waarderen het als jij met hun prioriteiten rekening houdt.

8. Blijf leren

Blijf je hele leven lang leren. Of je nu online cursussen volgt of naar een avondschool gaat: blijf tijd investeren in nieuwe vaardigheden. Bijvoorbeeld marketing, programmeren of spreken voor groep mensen.

9. Onthoud waarom je ondernemer bent

Tussen de altijd volle e-mailboxen en stress over de toekomst van je bedrijf door wil je nog wel eens vergeten waarom je ooit de sprong in het diepe maakte. Plan tijd in om daar nog eens op terug te kijken en gebruik de reden die je ooit had als gids in je toekomstplannen.

]]>
https://www.finz.nl/9goedevoornemens/feed/0
6 Lessons Every Entrepreneur Can Learn From Santa https://www.finz.nl/6-lessons-every-entrepreneur-can-learn-from-santa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=6-lessons-every-entrepreneur-can-learn-from-santa Mon, 21 Dec 2020 10:00:51 +0000http://www.finz.nl/?p=3370When you think of history’s greatest entrepreneurs your probably includes Andrew Carnegie, Thomas Edison, Bill Gates and Steve Jobs but if you stop there you’re leaving out a big name: Santa Claus.

Since the third century BC the man, myth and legend known variously as Saint Nicholas, Kris Kringle, La Befana, Yule Tomten and Christkindli has been an amazing entrepreneur each and every startup founder can learn from.

1. Nobody tops Santa for customer loyalty.

Mr. Claus certainly picked on large market when be decided to embark on his annual journey. There are approximately 2.2 billion customers in the world. And even though not every child believes in Santa, one estimate was at 1 in 5, that’s still a large market that any entrepreneur would love to have.

But, a large market isn’t just enough to justify Santa’s entrepreneurial spirit. He effectively segments his customers between who’s naughty and nice. What makes this segmentation so successful is it’s simplicity. If you want to be bad, Santa isn’t going to waste his time on bringing you the toy that you’ve dreamt about all year.

As for the children who made the “nice” list, Santa takes the time to listen to them. Whether it’s a bicycle, game system or puppy, Santa listens to each and every one of his customers and delivers what each one wants every December 24th. 

Why your business needs to do this: To become a successful entrepreneur you too need to have a large, targeted market that can support your business. Additionally, you should segment your customers so that you can make your loyal customers your first priority. Finally, and most importantly, you should always listen to the wants and needs of your customers.

As CD Baby founder Derek Sivers once said, “The single most important thing is to make people happy. If you are making people happy, as a side effect, they will be happy to open up their wallets and pay you.” And, Santa, has certainly made his customers happy over the years.

2. He knows the value of diversification.

One of my favorite holiday films is the “The Life & Adventures of Santa Claus.” The movie documents Santa’s humble start with just one simple toy — a replica of his pet cat. When the children enjoy the figure, they want other presents. Santa makes good on this suggestion. He begins to diversify his operation so that he can offer children across the world a wide range of presents.

Why your business needs to do this: Don’t paint yourself into a corner by only offering one product or service. You don’t want to suffer the same fate as Blockbuster. Instead, look for ways to diversify your business by offering related products, opening up an ecommerce site, or tapping into overseas markets.

3. He takes breaks.

After spending much of the year preparing and delivering presents to children all over the world in just one night, Claus takes a much deserved break to recoup and recharge. Don’t be surprised if you spot Santa surfing or relaxing on the beach and spending some quality time with Mrs. Claus following the holidays. The man works hard. He deserves a much-needed break from his workshop at the North Pole.

Why your business needs to do this: Entrepreneurs are notorious for working excessive hours and rarely taking any time off. In fact, according to a 2013 survey, 43 percent of small business owners are taking less vacation time than five years ago. It’s gotten so bad that even I had to make a New Years resolution to take a vacation.

Taking a break from work should become a priority for entrepreneur. Without taking some take off, you aren’t giving your body and brain to recharge. Stepping away from the business can also help you become more inspired and discover new perspectives on problems that have been blocking you from success.

4. He’s recession proof.

Even turbulent economic times can’t stop Santa Claus – not even the Great Depression. While children may not receive as many gifts as they would like, Santa is still able to give them a present when they wake-up in the morning. It’s the magic of Santa that “keeps them from imagining the worst.” Santa is a necessary part of the holidays, who doesn’t have to rely on huge marketing budgets and is willingly to cutback on the number of presents he delivers when times get tough.

Why your business needs to do this: Recession proofing your business is a challenge, but if you want to prevent the economy from impacting your business, you should focus on selling an essential product or service and tighten your budget so that you don’t spend money on items that aren’t needed. You can also embark on a creative guerrilla marketing campaign – just like Jolly St. Nick who doesn’t have to pay for all the free advertising that he is given during the holidays.

5. He’s been indispensable for a long time.

Why has Santa been able to remain relevant after all of these centuries? It’s because Santa makes children happy and inspires them to become better people. Furthermore, children need to believe in Santa if they want to use their imaginations to be creative and solve problems. Jacqueline Woolley, professor and chair of the Department of Psychology, University of Texas at Austin, conducted research that discovered believing in Santa “exercises children’s deductive reasoning abilities and their use of evidence.”

When it comes to a child’s happiness and imagination, Santa has definitely cornered the market. That will continue to make him indispensable for generations to come.

Why your business needs to do this: How is your business inspiring its customers? What are you offering that makes you a part of their lives? What sets you apart from your competitors? Answering these questions will your business indispensable for its customers. Just like Santa has become one of the most important components of the holidays, your business should make it’s way into becoming a part of your customers everyday lives.

6. Santa built a solid team that stays with him for the long run.

Santa Claus didn’t become such a legend on his own. He has a skilled and talented team to backing him. There are the elves making the toys. There are the reindeer pulling his sleigh. Santa, like all successful entrepreneurs, surrounds himself with the right individuals to make his operation run smoothly. Additionally, he has a knack for using the unique talents of specific team members — we all know the story of Rudolph. Without his helpers, there’s no way that Santa could create and manage such an efficient business.

And, he also shows appreciation for his team members. He’s known to share his milk, cookies, and carrots with reindeer while making his legendary global trek.

Why your business needs to do this: As a business owner, it may feel like the weight or the world rests solely on your shoulders because working alone has several drawbacks, such as decreasing productivity and morale. Having the right team in place ensures that you produce quality content and products, as well as reducing the pressure of meeting deadlines and goal projections.

Happy Holidays!

Bron: entrepeneur.com


ABONNEER JE OP DE FINZ NIEUWSBRIEF!

* indicates required
 
]]>
Boost je omzet op Black Friday met deze tips https://www.finz.nl/boost-je-omzet-op-black-friday-met-deze-tips/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=boost-je-omzet-op-black-friday-met-deze-tips Fri, 27 Nov 2020 08:07:52 +0000http://www.finz.nl/?p=3391Black Friday is een uit Amerika overgewaaid winkelfeestje en wint ook in Nederland aan populariteit. Steeds meer (online) winkels verleiden consumenten met hoge kortingen. Door in te spelen op Black Friday kun je een grote groep potentiële kopers bereiken en je verkoop vlak voor de feestdagen een flinke boost geven. Black Friday valt op de vierde vrijdag in november, de dag na Thanksgiving, dit jaar op 27 november. In de Verenigde Staten is het de ‘officiële’ start van de kerstinkopen en daarmee de belangrijkste winkeldag van het jaar. Een Black Friday-actie waardoor je winkel volstroomt met klanten kan nu niet, want winkeliers moeten een deurbeleid voeren waardoor het binnen niet te druk wordt. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak. Communiceer dit duidelijk met je klanten. Maak alle regels zichtbaar aan de buitenkant van je winkel en herhaal deze binnen. Presenteer je aanbiedingen zoveel mogelijk online. Als je zelf geen webshop hebt, oriënteer je dan eens op inkopen en verkopen via een online platform.

Maak een succes van Black Friday 2020

Met deze 7 tips kun je gelijk aan de slag


1. Maak een goede actiepagina

Zorg voor een duidelijke en overzichtelijke actiepagina op je website die past bij je huisstijl. Voor klanten moet snel duidelijk zijn wat je in de aanbieding hebt. Veel webshops hebben aanbiedingen en consumenten oriënteren zich snel. Maak bijvoorbeeld een ‘top 3 van prijsknallers’ binnen een productcategorie. Wees eerlijk over de kortingen die je geeft. Klanten vergelijken aanbiedingen meer dan gemiddeld tijdens Black Friday.

2. Ga voor een speciale aanbieding

Black Friday gaat over speciale aanbiedingen. Dit hoeft niet altijd een hoge korting te zijn. Het kan ook gaan over het aanbieden van iets unieks. Wat kan jouw bedrijf bieden ten opzichte van de concurrenten?

3. Zet een influencer in

Een influencer promoot tegen betaling jouw product in ruil voor hun eigen online bereik op social media. Influencermarketing zie je vaak terug in deze branches: mode, beauty, interieur, gezin, koken, games en speelgoed, sport en gezondheid. Een voordeel van influencermarketing is dat je zelf geen tekst, beeld of advertenties maakt. Dat doet de influencer zelf. Hiermee bespaar je tijd en geld. Door verhalen te delen over hun passie of expertise bereiken influencers veel mensen. Met meer naamsbekendheid en een hogere verkoop van jouw producten tijdens Black Friday als resultaat.

4. Lanceer een nieuw product

Heeft jouw bedrijf een nieuw product dat je op de markt wilt testen? Dan is Black Friday een geweldige mogelijkheid om dit product te lanceren. In plaats van een korting bied je het product gratis aan bij elke aankoop. Ook is het een mooie kans om je voorraden te slijten. Klanten zijn op deze dag op zoek naar koopjes. Ook al is het een oude collectie.

5. Maak slim gebruik van affiliate marketing

Affiliate marketing werkt op 2 manieren. Met advertenties van jouw producten op andermans populaire website of met advertenties van anderen op jouw goedlopende website. Affiliate marketing is een onlinemarketingkanaal waarop een website (de publisher) producten van een adverteerder promoot. De publisher ontvangt pas commissie wanneer een vooraf afgesproken doel wordt bereikt zoals een verkoop.

6. Communiceer tijdig

Start tijdig met het communiceren van de Black Friday-acties. Informeer je klanten met nieuwsbrieven en social media. Black Friday zorgt voor veel extra bezoek op je website. Houd hier rekening mee. Overweeg een grotere database en verhoog de bandbreedte. Er zijn verschillende ‘Black Friday-verzamelwebsites’. Verken de mogelijkheden om je hierbij aan te sluiten.

7. Bied service en ruimere bezorgtijden

Extra omzet is mooi, maar vergeet de service en veiligheid niet. Zorg voor extra (beveiligings)personeel en laat niet teveel klanten tegelijk binnen. Beloof geen 24-uurs bezorging bij online bestellingen. Uit logistiek oogpunt is het handiger om ruimere bezorgtijden aan te houden. Je klant komt voor mooie deals, niet voor snelle bezorging. In navolging van de VS kun je ook kiezen voor een Black Friday-weekend, dat eindigt op Cyber Monday. Of verspreid de toeloop over een Black Friday-week. Die maandag was oorspronkelijk het antwoord van webshops op Black Friday in de fysieke winkels.

Bron: kvk.nl


ABONNEER JE OP DE FINZ NIEUWSBRIEF!

* indicates required
 
]]>
Wat kan je als ondernemer leren van Sinterklaas? https://www.finz.nl/wat-kan-je-als-ondernemer-leren-van-sinterklaas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=wat-kan-je-als-ondernemer-leren-van-sinterklaas Mon, 23 Nov 2020 15:45:45 +0000http://www.finz.nl/?p=3379De schappen liggen vol pepernoten en snoepgoed, Dieuwertje Blok is weer op de Buis en kinderen lopen rond in pietenpakken.Dat kan maar één ding betekenen, De Sint is weer in het land! Sinterklaas is elk jaar weer een miljoenensucces. Als ondernemer kunnen we heel wat opsteken van de Sint. De 6 lessen voor ondernemers.

1. Delegeer

Ben je als ondernemer vaak te operationeel bezig? Heb je tijd te kort om na te denken over de toekomst van je onderneming? Sinterklaas maakt niet zelf de pakjes, hij gooit ze niet in de schoorsteen en strooit niet zelf met snoepjes. Hij doet enkel een aantal tactische optredens.

2. Sympathiek leiding geven Sint NV is een hiërarchisch bedrijf waar de Sint met strakke hand leidt. Maar toch worden de diverse pieten op een sympathieke manier geleid. Sinterklaas geeft mensen het vertrouwen en autonomie om hun werk met plezier en trots te doen.

3. Luister naar de klant Alle kinderen maken volop tekenen en schrijven brieven aan de Sint. Ook als kinderen bij hem op de schoot komen, vraagt hij steevast naar hun wensen. De Sint vertelt weinig of niet hoe goed hij zelf wel is. Het kind staat centraal, niet het bedrijf Sint NV. Bovendien zijn er nooit stoute kinderen! Denk daar maar eens over na…

4. Kom afspraken na Als kinderen hun schoentje zetten, dan wordt er geleverd. Niet enkele dagen later, maar steevast diezelfde nacht. En dit ondanks Spaanse stakingen of technische problemen met de stoomboot.

5. Lever thuis Mensen ervaren tegenwoordig meer en meer het gemak van thuisleveringen. Een nieuwe trend? De Sint en zijn pieten doen het al jaren! Ze leveren trouwens niet aan huis, maar ‘in’ huis.

6. Een sterk merk Door consistentie en een plakkend verhaal slaagde de Sint er in om een sterk merk te worden. Zo sterk dat andere partijen maar al te graag de communicatie overnemen. Partners zoals VRT, diverse steden en gemeenten, supermarkten en niet in het minst speelgoed ketens, maken maar al te graag reclame voor het sterke concept. Reclame die Sinterklaas op één of andere manier verdiend en gegund wordt. Staat je (ondernemers) schoentje klaar?

Bron: peppersandco.com


ABONNEER JE OP DE FINZ NIEUWSBRIEF!

* indicates required
 
]]>